اعضای شورا مرکزی

اعضای  شورای مرکزی کانون در سال ۹۶ نام  سمت آقای محمد مهدی دلفان  دبیر کانون خانم سمیه کریمی  مسئول واحد خواهران آقای معین الاسوند  – آقای سجاد قادری  – آقای سجاد معمار مقدم – آقای حسین فاطمی  – آقای علی …
+ ادامه مطلب

شورای مرکزی کانون – سال ۹۲

اعضای شورای مرکزی ۷ نفری کانون و مسئولیت هر یک در کانون به صورت زیر می باشند: سجاد خلیلی  دبیر کانون خانم خسروی  نایب دبیر کانون مهدی  طاهری  واحد آموزش برادران خانم  شیعه علی صالح  واحد آموزش خواهران محمد اکرمی-محمدعلی …
+ ادامه مطلب

شوای مرکزی کانون در سال ۹۱-۹۰

جلسه ی مجمع عمومی کانون قرآن و عترت طه (ع) دانشگاه ارومیه در روز یکشنبه ۸/۳/۱۳۹۰ در محل آمفی تئاتر مجتمع فرهنگی تشکیل شد. در این جلسه که مطابق برنامه ی زمانبندی اعلام شده از سوی دفتر امور فرهنگی دانشگاه برگزار …
+ ادامه مطلب