خانه / Tag Archives: سبک ژانر

Tag Archives: سبک ژانر

مناجات در ادب فارسی

مناجات در ادب فارسی یک سبک نیست، بلکه یک "ژانر" موضوع یا گونه ای ادبی مانند حماسه، طنز، مدح و غیره با کارکردهای مختلف شناختی، عقیدتی، سیاسی و اجتماعی است. مناجات رابطه عابد با معبود است. مناجات رابطه دوسویه بین انسان به عنوان مخلوق ناقص با خالق کمال مطلق است.کهن …

Read More »
رفتن به نوارابزار