خانه / تشکل / کانون قرآن و عترت

کانون قرآن و عترت

شورای مرکزی کانون – سال ۹۲

اعضای شورای مرکزی ۷ نفری کانون و مسئولیت هر یک در کانون به صورت زیر می باشند: سجاد خلیلی  دبیر کانون خانم خسروی  نایب دبیر کانون مهدی  طاهری  واحد آموزش برادران خانم  شیعه علی صالح  واحد آموزش خواهران محمد اکرمی-محمدعلی اصغری  واحد تبلیغات و روابط عمومی حمید محمدی نژاد  واحد …

Read More »
رفتن به نوارابزار