مصطفی ایازی

مصطفی ایازی مطالب 1

بنده دانشجوی کارشناسی ارشد علوم دامی - تغذیه بوده و خاکپایی تمام جویندگان راه قران می باشم

تمامی حقوق این وبسایت متعلق به کانون قرآن و عترت دانشگاه ارومیه می باشد.