انی تارک فیکم الثقلین: کتاب الله و عترتی اهل بیتی

فرصت دانشگاه بدون تردید موقعیتی تکرار نشدنی و مناسب جهت آموختن علوم و فنون در کنار تهذیب و تزکیه ی نفس و رشد و تعالی ابعاد معنوی وجود دانشجوی مسلمان است، فرصتی بی بدیل برای تلاشی مقدس در جهت نیل به خشنودی خداوند و نزدیکی به باریتعالی. طبیعتاً برای رسیدن به این هدف والا باید راهنمایی شایسته برای خود برگزید و از مسیر مقدس عبور کرد و چه مسیر و راهنمایی بهتر از میراث جاودانه ی پیامبر گرامی اسلام (ص)؟! آری، شکی نیست که تمسک به قرآن کریم و اهل بیت عصمت و طهارت (ع) شرط لازم گام برداشتن در این مسیر است. کانون قرآن و عترت طه (ع) دانشگاه ارومیه به عنوان جزئی از مجموعه ی کانون های فرهنگی و هنری دانشگاه محل مشارکت دانشجویان در زمینه ی فعالیت های فرهنگی است. مشارکتی فعال و همه جانبه که از مرحله ی مطالعه و برنامه ریزی آغاز شده و سپس در زمینه ی هماهنگی و اجرا ادامه می یابد. بدین ترتیب دانشجویان فرصت خواهند یافت با فعالیت های خود در بهبود زیر ساخت های فرهنگی جامعه ی دانشگاه و در مقیاسی بزرگتر در اعتلای فرهنگی عمومی جامعه سهیم باشند. طه (ع) کانون گردهمایی دانشجویان خداجویی است که با عشق و علاقه به قرآن و ائمه ی معصومین (ع) گام در مسیری مقدس گذاشته و می کوشند تا با بهره گیری از آموزه های قرآنی و توسل به اهل بیت و البته در سایه ی استعانت از باریتعالی شرایط فرهنگی محیط دانشگاه را تعالی بخشند و زمینه را برای رشد و بلوغ معنوی خود و سایر هم درسان و هم دانشگاهی هایشان مساعد سازند. فعالیت های متداول کانون قرآن و عترت طه (ع) را در ادوار گذشته می توان در قالب برگزاری مسابقات کتبی و شفاهی قرآن، برگزاری کلاس های آموزشی و جلسات تفسیر قرآن، تهیه و انتشار گاهنامه ی قرآنی طه(ع)، راه اندازی و اداره ی کتابخانه ی تخصصی و برپایی محافل انس با قرآن با حضور قاریان و حافظان به نام قرآن کریم طبقه بندی کرد. با این وجود فعالیت های کانون قرآن و عترت طه (ع) در همین حد خلاصه نشده و همواره زمینه برای بروز خلاقیت و ارائه ی ایده ها و طرح های قرآنی باز می باشد.

اعضای کانون حداقل یک بار در هر نیمسال تحصیلی در مجمع عمومی کانون حاضر شده و ضمن بحث و تبادل نطر در مورد برنامه های اجرا شده در کانون به تعریف و تبیین خط مشی کانون برای نیمسال تحصیلی آینده می پردازند. مجمع عمومی همچنین در پایان هر سال تحصیلی اعضای شورای مرکزی کانون برای فعالیت در سال تحصیلی آتی را انتخاب می کند.

شورای مرکزی کانون قرآن و عترت طه (ع) دانشگاه ارومیه از ۵ بخش مجزا شده که به صورت مستقل و در تعامل با یکدیگر در اجرای برنامه ها و فعالیت ها کانون شرکت دارند. در زیر هر یک از این ۵ واحد با شرح مختصری از وظایفشان آمده است:

۱-      واحد آموزش برادران: واحد آموزش برادران وظیفه ی هماهنگی و برگزاری کلاس ها و دوره های آموزشی در سطوح مختلف و با توجه به نیاز دانشجویان را بر عهده دارد. همچنین برنامه ریزی و اجرای مسابقات قرآنی کتبی و شفاهی در سطح دانشگاه و مشارکت حداکثری در مسابقات خارج دانشگاه بر عهده ی واحد آموزش می باشد.

۲-      واحد آموزش خواهران: وظایفی مشابه واحد آموزش برادران برای واحد آموزش خواهران نیز تعریف شده است.

۳-      واحد تبلیغات و روابط عمومی: وظایف واحد تبلیغات و روابط عمومی کانون اختصارا عبارتند از:
الف- ایجاد و حفظ رابطه ای پایدار بین کانون و دانشجویان به منظور شناسایی استعدادها، توانمندی ها و نیاز های ایشان
ب- برقراری رابطه با نهاد ها و سازمان های دولتی و غیر دولتی در داخل یا خارج دانشگاه و جلب همکاری آن ها با هدف پربارتر کردن برنامه های اجرا شده توسط کانون
ج- اطلاع رسانی در مورد برنامه های آنی کانون و ایجاد شرایط مناسب برای بهره مند شدن هر چه بیشتر دانشجویان از برنامه های کانون
د- انعکاس فعالیت های کانون و آشنا کردن دانشجویان با کانون

۴-      واحد پژوهش و نشریات: فعالیت های پژوهشی در کانون در واحد پژوهش و نشریات صورت می گیرد. همچنین تهیه و انتشار گاهنامه ی قرآن طه (ع) و همچنین ویژه نامه های مناسبتی بر عهده ی واحد پژوهش و نشریات کانون است.

۵-      واحد اداری و مالی: اجرای مراحل اداری برنامه های کانون و نیز انجام هماهنگی لازم بر عهده ی واحد اداری و مالی کانون می باشد. واحد اداری و مالی کانون همچنین در مواردی می تواند با جذب حمایت های مالی و فنی نهاد ها و ارگان های دولتی و غیردولتی بر رونق برنامه های کانون بیفزاید.

ارسال دیدگاه