۴ نفر از دانشجویان دانشگاه ارومیه به شرح ذیل به مرحله کشوری بیست و هشتمین جشنواره سراسری قرآن کریم دانشجویان کشور راه یافتند. ردیف نام و نام خانوادگی رشته آزمونی ۱ فرهاد رشوندی حفظ کل قرآن کریم ۲ راضیه …
+ ادامه مطلب