دبیر و نایب دبیر جدید کانون در سال ۹۱-۹۰

امروز دوشنبه ۹/۳/۱۳۹۰ شورای مرکزی جدید کانون قرآن و عترت طه (ع) دانشگاه ارومیه نخستین جلسه ی خود را برگزار کرد. این جلسه به انتخاب دبیر کانون و تقسیم وظایف پیش بینی شده در اساسنامه ی کانون اختصاص داشت. به …
+ ادامه مطلب

شوای مرکزی کانون در سال ۹۱-۹۰

جلسه ی مجمع عمومی کانون قرآن و عترت طه (ع) دانشگاه ارومیه در روز یکشنبه ۸/۳/۱۳۹۰ در محل آمفی تئاتر مجتمع فرهنگی تشکیل شد. در این جلسه که مطابق برنامه ی زمانبندی اعلام شده از سوی دفتر امور فرهنگی دانشگاه برگزار …
+ ادامه مطلب

برگزاری محفل انس با قرآن کریم

عصر دیروز آمفی تئاتر دانشکده ی علوم میزبان محفل انس با قرآن کانون قرآن و عترت طه (ع) دانشگاه ارومیه بود. این برنامه که به دلیل بروز پاره ای مشکلات با اندکی تاخیر در ساعت ۱۸ آغاز شد تا حدود …
+ ادامه مطلب