مسابقات آوایی و شفاهی – ۳۳ امین جشنواره سراسری قرآن و عترت

رشته ها :

قرائت تحقیق

قرائت ترتیل

اذان (برادران)

تواشیح ( برادران)

حفظ ۵ جز قرآن

حفظ ۱۰ جز قرآن

حفظ ۲۰ جز قرآن

حفظ کل قرآن

 

مهلت ثبت نام : ۱۴ اسفند ۹۶

تاریخ آزمون : ۱۵ اسفند ۹۶

 

جوایز در هر رشته :

نفر اول : ۲۵۰ هزار تومان

نفر دوم : ۲۰۰ هزار تومان

نفر سوم : ۱۵۰ هزار تومان

نفر چهارم : ۱۰۰ هزار تومان

نفر پنجم : ۵۰ هزار تومان

 

دانلود دستور العمل و نحوه امتیاز دهی