نمونۀ تاریخی از ایجاد تشکیلاتی اعظم به نام اسلام

بعد از عاشورا امام زین‌العابدین (ع) از صفر شروع به نیروسازی و تشکیلات کردند.امام سجاد (ع) فوق العاده‌اند، ایشان داغ‌های زیادی تحمل کردند، آثاری قرار دادند که انسان به اعجاب می‌افتد. ایشان غلام می‌خریدند، بعد آزاد می‌کرد با این غلام‌ها ارتباط می‌گرفت، نیرو جذب می‌کرد؛ نیرو شناسایی می‌کردند، با هرکسی یک مقدار کار می‌کرد یک عنصر تشکیلاتی می‌ساخت و بعد آزاد می‌کرد. وقتی که امام سجاد (ع) به شهادت رسید؛ بعد از سی سال، حدود پنجاه هزار غلام آزاد شدند و به وطن برگشتند.بعد از مدتی همه افراد مدینه افراد آزاد شده امام سجاد (ع) بودند همه‌شان همان غلام‌هایی بودند که حالا برای خودشان کار و کاسبی داشتند، آزاد بودند شغل داشتند.در این شهر امام سجاد (ع) این کار را کرد، البته بعدها نگذاشتند امام‌های دیگر این کار را بکنند. امام سجاد (ع) این کارها را شروع کرد، یکی‌یکی غلام می‌خرید، ارتباط می‌گرفت ،یک تأثیر کوچک روی او می‌گذاشت و آزاد می‌کرد. از امام سجاد مسئله می‌پرسیدند؛ آقا می‌فرمودند فرزند پنج ساله باقرالعلوم (ع) به شما بگوید، آن وقت این غلام‌ها آزاد می‌شدند؛ از مدینه خارج می‌شدند و برای جهانیان معرفی می‌کردند یک نابغه پنج ساله در مدینه هست. این روند ساخت نیرو و تشکیلات ادامه پیدا می‌کند تا وقتی که امام صادق (ع) به شهادت رسیدند، فقط چهار هزار فقیه در کوفه شاگرد ایشان بودند. چهار هزار فقیه الان شما در حوزۀ علمیه دارید؟!

فرازی از سخنان آیت الله پناهیان