نتایج بیست ونهمین دوره مسابقات سراسری قرآن دانشجویی

بیست ونهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم دانشجویی در روزهای یکشنبه تادوشنبه هفته جاری

در رشته های مختلف در دانشگاه ارومیه  برگزارشد. این دوره ازمسابقات  با استقبال چشمگیر دانشجویان

نسبت به دوره های قبلی همراه بود.

در بخش شفاهی برادران نتایج به شرح زیر می باشد:

رشته حفظ کل: ۱-فرهاد رشوندی

رشته حفظ ۱۰ جزء: ۱- عباس نادم

رشته حفظ ۵ جزء:۱- رضا گلی

رشته قرائت:۱- عبدالواحد یوسف زاده ۲-اکبر خلیل زاده ۳-امیر رحمانی

رشته ترتیل:۱-رضا رضا پور ۲-سجاد خلیلی ۳- امید بابازاده

رشته اذان: ۱- یاسین سلیمانی ۲- یاور پوریان

در بخش شفاهی خواهران نفرات برتربه شرح زیر می باشند:

رشته حفظ ۱۰جزء:۱-راضیه شاهی

رشته حفظ ۵جزء:۱-زینب اکبری

رشته قرائت:۱-دیمن رحیمی ۲-سحر رحیمی

رشته ترتیل:۱-شیوا رادمند ۲-فرشته قهوه چی ۳-فرزانه سیفی

شایان ذکر است فایل تصویری نفرات برتر رشته های قرائت وترتیل به دبیر خانه مرحله منطقه ای ارسال خواهد

و پس از بررسی سطح قرائت ها نفرات راه یافته به مرحله منطقه ای اعلام خواهدشد.

در بخش کتبی نفرات برتر هررشته به شرح زیر می باشد:

رشته تفسیر:۱-محسن امامی ۲-کبری محمدی ۳- علی دیندار ۴- میثم آریک ۵- سینا عزیزی

رشته ۱۴ معصوم : ۱- فرزانه سیفی ۲- یاور پوریان ۳- عذرا سلامت ۴- فرزین فرهودی

رشته قرآن شناسی :۱- مهدی صیادی ۲- شیوا رادمند ۳- خدیجه غلام نژاد

رشته حدیث :۱- معصومه قلیزاده  ۲- سعیده واحدی ۳-سید حامد حسینی

رشته فراز های قرآن وعترت :۱-مینو احدپور۲-بفرین محمود گره ۳- رعنا مهانی

رشته احکام: در این رشته ۴نفر به طور مشترک اول شدند به همین دلیل و طبق آیین نامه مسابقات ۴نفر اول باید

دوباره آزمون دهند.

چهار نفر اول احکام: زلفناز موسوی، زهرا علی حسینی ، راضیه بایراملو، سجاد خلیلی

دو نفر پنجم: زینب بهرامی ،الهام  جک نژادیان

لازم به ذکر است نفرات اول تا سوم هر رشته اویل اردیبهشت ۹۳ به مسابقات منطقه ای اعزام خواهندشد.منابع مسابقات

منطقه ای در روزهای آتی اعلام خواهد شد.