مسابقات دانشگاهی

ثبت نام مسابقات قرآن ومفاهیم دانشجویان  آغازشد:

بخش ها و رشته ها:

الف) بخش شفاهی شامل رشته های :

۱ـ تلاوت تحقیق

۲ـ تلاوت ترتیل

۳- حفظ ۵ جزء اول

۴ـ حفظ ۱۰ جزء اول

۵-حفظ ۲۰ جزء اول

۶ـ حفظ کل

۷- دعاخوانی (انفرادی-آیین نامه در بخش پایانی موجود می باشد.)

۸- مدیحه‌سرایی(انفرادی-آیین نامه در بخش پایانی موجود می باشد.)

۹- سخنرانی – دکلمه(انفرادی-آیین نامه در بخش پایانی موجود می باشد.)

 ۱۰- اذان و صحت قرائت نماز (آقایان)

 

ب) بخش کتبی شامل رشته های

۱- منتخب آیات و روایات(ترجمه و مفردات قرآنی)

۲- قرآن شناسی

۳- مفاهیم قرآنی

۴- دیدگاه و سیره معصومین

۵- آشنایی با احادیث و ادعیه

۶- احکام

ج) بخش پژوهشی شامل رشته های :

    ۱- کتاب قرآن و عترت (غیر از پایان نامه)

    ۲- مقاله قرآن و عترت ( یا طرح در قالب مقاله)

    ۳- نرم افزار قرآن وعترت

    ۴- وبلاگ نویسی قرآن و عترت

د) بخش ادبی شامل رشته های :

    ۱- شعر قرآن و عترت

    ۲- داستان قرآن و عترت

    ۳- نمایشنامه نویسی

    ۴- فیلمنامه نویسی

ه) بخش هنری شامل رشته های :

۱- خوشنویسی

۲- طراحی

۳- نقاشی

۴- تواشیح (آیین نامه در بخش پایانی موجود می باشد)

۵- نماهنگ و بلوتوث قرآن وعترت

۶- عکس قرآن وعترت

۷- تذهیب قرآن و عترت

۸- فیلم کوتاه قرآن و عترت

۹-معرق قرآن و عترت

۱۰-پویانمایی قرآن و عترت

۱۱-طراحی پوستر قرآن و عترت

توجه:دانشجویان عزیزبرای ثبت نام ودریافت فایل های رشته های کتبی به دفترکانون قرآن وعترت طه واقع درمجتمع فرهنگی(جنب امورخوابگاه ها)مراجعه نمایند.

موضوعات رشته های پژوهشی:

مفاله:۱-قرآن وعترت۲-سبک زندگی درسیره اهل بیت

وبلاگ نویسی:موضوع آزادبامحوریت قرآن وعترت

موضوعات رشته های ادبی:

شعر:مدح یاتوصیف یاتبیین آموزه های قرآنی واهل بیت

داستان:داستان کوتاه یابلنددرمورد۱-محوریت داستانهای قرآن۲-مضامین آیات قرآنی وروایات وسیره معصومین

نمایشنامه وفیلمنامه:محوریت سوره کوثر

موضوعات رشته های هنری:همگی محوریت سوره ی کوثر

توجه:درهربخش فقط می توان دریک رشته ثبت نام کرد امارشته های دعاخوانی؛مداحی وسخنرانی استثناء

می باشند.

توجه:دانشجویان دانشکده ادبیات می توانند برای ثبت نام به دفترنهادرهبری دانشکده مراجعه نمایند.

دراینصورت دانشجویان برای تحویل جزوه بایدایمیل خودرادرهنگام ثبت نام ذکرکنندتامنابع

رشته های کتبی برای آنهاایمیل شود.