اظهار نظر اندیشمندان غیر مسلمان در مورد شخصیت قیام امام حسین (علیه السلام)

گیبون (مورخ مشهور انگلیسی):«با آن که مدتی از واقعه کربلا گذشته و ما هم با صاحب واقعه هم وطن نیستیم مع‌ذلک مشقات و مشکلاتی را که حضرت حسین (علیه السلام) تحمل نموده احساسات سنگین دل‌ترین خواننده را بر می‌انگیزد چندان که یک نوع عطوفت و مهربانی نسبت به آن حضرت در خود می‌یابد.» (محسن‌زاده، احمد، ۱۳۷۹، ص ۶۹)

پورشو تاملاس توندون (هندو)، (رئیس سابق کنگره ملی هندوستان):«من اهمیت بر پا داشتن این خاطره بزرگ تاریخی را می‌دانم، این فداکاری‌های عالی از قبیل شهادت امام حسین (علیه السلام) سطح فکر بشریت را ارتقاء بخشیده است و خاطر آن شایسته است همیشه باقی بماند و یادآوری شود.»(محسن زاده، ۱۳۷۹، ص ۹۹)

ماربین آلمانی:«پیروان وجدان اگر با نظر دقیق اوضاع و احوال آن دوره و پیشرفت مقاصد بنی‌امیه و وضع سلطنت و دشمنی و عداوت آن‌ها را با حق و حقیقت بنگرند بدون تأمل تصدیق خواهند کرد که حسین (علیه السلام) با قربانی کردن عزیزترین افراد خود و با اثبـات مظلـومیت و حقـانیت خـود بـه دنیـا درس فداکاری و جانبازی آموخت و نام اسلام و اسلامیان را در تاریخ ثبت و در عالم بلند آوازه ساخت.» (محسن‌زاده، ۱۳۷۹، ص ۱۳۰)

 ادوارد براون (مستشرق معروف انگلیسی):«آیا قلبی پیدا می‌شود که وقتی درباره کربلا سخنی به گوش می‌رسد مالامال حزن و اندوه نگردد؟ حتی غیر مسلمانان هم نمی‌توانند پاکی روح را که این جنگ اسلامی را در بر داشت، انکار کنند.» (محسن‌زاده، ۱۳۷۹، ص ۱۰۱)

 گورت فریشلر می‌گوید:«کشته شدن حسین مانند هر کشته شدن یک فاجعه بود، اما فاجعه‌ای استثنایی. و بعد از چهارده قرن یک مورخ بی‌طرف، آن فاجعه را به شکل یک کوه طولانی و مرتفع می‌بیند که فاجعه جنگ‌های دیگر در پشت آن پنهان است و به چشم نمی‌رسد.» (جعفری، ۱۳۸۱، ص ۳۸۰)