دبیر کانون قرآن دانشگاه ارومیه حائز مقام ملی در جشنواره ملی قرآن دانشجویان شد

عباس نادم دبیر کانون قرآن و عترت دانشگاه ارومیه در بیست و هفتمین جشنواره ملی قرآن و عترت دانشجویان حائز مقام پنجم رشته مفاهیم گردید.
همچنین آقای عباس نادم پس از برگزیده شدن در مرحله دانشگاهی به عنوان نفر اول در مرحله منطقه ای که در دانشگاه بوعلی سینای همدان برگزار شد، حائز رتبه سوم و در مرحله کشوری که در دانشگاه رازی کرمانشاه برگزار شد، حائز رتبه چهارم و بالاخره در مرحله ملی که در تهران برگزار گردید، حائز رتبه پنجم شدند.
گفتنی است این مسابقات در چهار مرحله دانشگاهی ، منطقه ای و کشوری و ملی برگزار شد. که در مرحله ملی برگزیدگان مرحله کشوری از دانشگاه‌های وزارت علوم، وزارت بهداشت، آزاد اسلامی، جامع علمی – کاربردی، پیام نور، فرهنگیان و علوم و معارف قرآنی حضور داشتند.
برگزاری مسابقات حفظ، تلاوت و مفاهیم قرآن کریم دانشجویان از جمله برنامه‌های دیرپایی است که در حوزه ترویج آموزه های دینی وقرآنی در دانشگاه‌ها به منظور فراهم آوردن زمینه‌ای جهت انس بیش از پیش دانشجویان با مصحف انسان‌ساز قرآن کریم و مفاهیم تعالی بخش آن و همچنین نشر و بسط فضای معنوی و عطرآگین قرآن در محیط دانشگاهی همواره مورد اهتمام متصدیان و مسئولین فرهنگی دانشگاه‌ها بوده است.
از اهداف برگزاری این مسابقات می توان به موارد زیر اشاره نمود:
۱- ارتقای سطح فرهنگ قرآنی و اسلامی و اعتلای اخلاق و ایمان دینی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی
۲- ایجاد انس و الفت بیش از پیش دانشجویان دانشگاه ها با قرآن کریم و مفاهیم والای آن
۳- تقویت و توسعه فضای معنوی و قرآنی در دانشگاه های سراسر کشور
۴- ارج گذاری به فعالیت های قرآنی و تشویق نخبگان قرآنی دانشگاه ها
۵- شناسایی و معرفی استعدادهای برجسته قرآنی دانشجویان به جامعه دانشگاهی و قرآنی کشور
ضمن تبریک این موفقیت به آقای نادم و جامعه قرآنی دانشگاه امید است هر چه بیشتر شاهد این موفقیت ها در جامعه دانشگاهی باشیم.