طه ۱۲

نسخه ی PDF شماره ی دوازدهم گاهنامه ی کانون قرآن و عترت طه (ع) دانشگاه ارومیه در ادامه برای دانلود قرار داده شد.

این شماره در ۳۲ صفحه تنظیم شده است و موضوع آن خانواده و ازدواج است. شماره ی دوازدهم گاهنامه ی طه (ع) اواخر اردیبهشت ماه سال جاری منتشر شد.

دانلود فایل