آیین نامه ی بیست و هفتمین دوره ی مسابقات سراسری قرآن کریم دانشجویان

با توجه به نیاز دانشجویان شرکت کننده در مسابقات سراسری قرآن کریم دانشجویان برای دسترسی به آیین نامه ی برگزاری این دوره از مسابقات فایل آن به ضمیمه ی این مطلب جهت دانلود در اختیار این عزیزان قرار داده می شود.

لازم به توضیح است که منبع این فایل وب سای رسمی دفتر امور دینی و قرآنی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می باشد که در این تاریخ (۲۶ اسفند ۱۳۹۰) با اشکال مواجه است و صفحات داخلی آن در دسترس نیست.

دانلود فایل