کلاس تجوید قرآن کریم

کانون قرآن  و عترت طه (ع) دانشگاه ارومیه در راستای اهداف خود و به منظور اشاعه ی فرهنگ متعالی قرآنی در سطح دانشگاه یک دوره ی آموزش تجوید قرآن کریم برگزار می کد. این دوره که به همت کانون قرآن و عترت طه (ع) و با همکاری قاری برگزیده و توانمند دانشجو جناب آقای وثاقی تشکیل خواهد شد در روزهای دوشنبه و چهارشنبه بعد از نماز مغرب و عشاء در محل مسجد دانشگاه برگزار می شود.

کانون قرآن و عترت طه (ع) بدینسیله از کلیه ی برادران علاقه مند دعوت می کند تا در این برنامه شرکت فرمایند.