ساعات حضور اعضا

ساعات حضور اعضای شورای مرکزی کانون قرآن و عترت طه (ع)–ترم ۹۶۱

۱۲ تا ۱۳

۱۳ تا ۱۴

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

آقای دلفان

چهار شنبه

آقای دلفان

 

تمامی حقوق این وبسایت متعلق به کانون قرآن و عترت دانشگاه ارومیه می باشد.