محمد مهدی دلفان

دبیر کانون قرآن و عترت

سجاد معمار مقدم

مسئول واحد تشکیلات

سمیه کریمی قبچاق

مسئول واحد اجرایی خواهران

امیر حسین مساواتی

مسئول واحد مطالعات و پژوهش

معین الاسوند

مسئول واحد روابط عمومی

محمد محسن رحیمیان

مسئول واحد اجرایی برادران

حسن رئیسی

قائم مقام