فصل اول: کلیات

ماده ۱- تعریف:

کانون قرآن و عترت طه دانشگاه ارومیه که در این اساسنامه به اختصار کانون نامیده می‌شود در راستای توسعه و تعمیق فرهنگ ومعارف غنی قرآن کریم و مکتب حیات بخش اهل بیت علیهم السلام به فعالیت می‌پردازد که این فعالیت‌ها شامل کلیه فعالیت‌هایی می‌باشد که با موضوع قرآن کریم و معصومین علیهم‌السلام در حوزه‌های تبلیغ و ترویج ، آموزش و پژوهش ویژه دانشجویان دانشگاه ارومیه صورت می پذیرد.

تبصره ۱: این کانون زیرمجموعه معاونت فرهنگی، اجتماعی دانشگاه ارومیه می باشد.

تبصره ۲: کانون یک مجموعه خودجوش متشکل از دانشجویان علاقمند و فعال در حوزه ی قرآن و عترت می باشد و کلیه تصمیم گیری های مربوطه،توسط شورای مرکزی آن انجام می پذیرد.

ماده ۲- اهداف:

۱- برنامه ریزی در جهت توسعه و تعمیق فعالیت‌های قرآن و عترت دانشگاه‌

۲- هماهنگی، انسجام، ارتقای کیفی و کمی فعالیت‌ها

۳- نهادینه کردن مجموعه فعالیت های قرآنی که در کل مجموعه دانشگاه و در بخش های مختلف فرهنگی

۴- فعال نمودن واحد قرآنی از طریق جلب مشارکت دانشجویان قرآنی و احیاء و بزرگداشت سیره و سنت نبوی و ائمه اطهار(ع) با اجرای برنامه های طراحی شده

ماده ۳- وظایف:

۳-۱- معنویت بخشیدن به جو دانشگاه و آشنا کردن دانشجویان با قرآن و مفسران واقعی آن و ایجاد زمینه و فراهم اوردن امکانات در حد توان و بالا بردن سطح اگاهی و توانایی اعضای کانون در زمینه قرآن و عترت(ع)

۳-۲- شناسایی، جذب، آموزش و ساماندهی دانشگاهیان مستعد و علاقمند در حوزه‌های مختلف آموزشی، پژوهشی و تبلیغی و ترویجی قرآن و عترت و بهره‌گیری از آن‌ها در توسعه و تعمیق فعالیت‌ها

۳-۳- همکاری با نهادها و شخصیت‌های قرآن و عترت مراکز آموزش عالی وسایر نهادها به ویژه مرکز توسعه و ترویج فعالیت‌های قرآنی به منظور بهره‌گیری از نظرات کارشناسی و تجربیات و نیز انجام فعالیت‌های مشترک

۳-۴- برگزاری کلاس‌ها و دوره‌های آموزشی عمومی و تخصصی مختلف در راستای تحقق نهضت قرآن آموزی در سطح دانشگاه‌

۳-۵- ایجاد زمینه لازم جهت گسترش مطالعات، تحقیقات، پژوهش‌ها و نوآوری‌ها در حوزه قرآن و عترت در سطوح و رشته‌های مختلف تحصیلی

۳-۶- برگزاری مسابقات، جشنواره‌ها، سمینارها، محافل، نمایشگاه‌ها، همایش‌ها و اردوها و سایر فعالیت‌های تبلیغی و ترویجی در حوزه قرآن و عترت

۳-۷- ایجاد نظام اطلاع‌رسانی مناسب در حوزه فعالیت‌های قرآن و عترت از طریق راه‌اندازی پایگاه اطلاع‌رسانی، نشریه و همکاری با صدا و سیما و مطبوعات و …

۳-۸- ایجاد زمینه لازم جهت مشارکت دانشگاهیان در عرصه فعالیت‌های قرآن و عترت از طریق تشکیل  و تاثیر در مجامع، هیئت‌ها و شوراهای عمومی قرآن و عترت

۳-۹- زمینه‌سازی جهت انسجام فعالیت‌های مختلف فرهنگی بر مبنای آموزه‌های قرآن و عترت

۳-۱۰- انجام سایر وظایف محوله از سوی شورای سیاسیتگذاری مرکز و مقام محترم وزارت در حوزه قرآن و عترت(طه)

تبصره:

کانون با رعایت اصول زیر به فعالیت می پردازد:

-ارزشهای اسلامی و انقلابی بر کانون حاکم می باشد.

-رعایت اخلاق اسلامی در برخورد با یکدیگر، مراجعین و سایر اعضای معاونت فرهنگی و همچنین در سطح دانشگاه که خود نوعی تبلیغ عملی است.

-رعایت نظم و انضباط

-همکاری و هماهنگی بین تمام واحدها بر مبنای ساختار تعیین شده

-استفاده بهینه از امکانات موجود و رعایت بیت المال

تبصره ۲: کانون می تواند با سایر نهادها، همکاری نماید در صورتی که این همکاری استقلال کانون را زیر سوال نبرد و از لحاظ حیثیتی کانون را با چالش مواجه نکرده و حق تصمیم گیری را از کانون سلب نکند.

 

فصل دوم: ارکان و تشکیلات

ماده ۴- ارکان:

ارکان کانون عبارتند از:

۱-مجمع عمومی

۳- شورای مرکزی

۴-واحدهای کانون

ماده ۵- مجمع عمومی

مجمع عمومی متشکل از همه اعضای کانون است و جلسات آن به طور عادی حداقل دو ماه یکبار و بطور فوق العاده براساس دعوت شورای مرکزی کانون یا به پیشنهاد یک سوم اعضای کانون تشکیل می شود و جلسات با حضور حداقل دو سوم اعضاء رسمیت می یابد و مصوبات آن با رأی اکثریت نسبی حاضرین معتبر است.

تبصره: در صورت عدم رسمیت جلسات مجمع عمومی، جلسه فوق العاده باید دو هفته بعد تشکیل گردد. این جلسه با هر تعداد نفر رسمی است.

ماده۶- وظایف مجمع عمومی:

مجمع عمومی بالاترین مرجع سیاستگذاری، تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی کلان فعالیت‌های قرآن و عترت کانون می‌باشد که براساس وظایف ذیل عمل می‌نماید:

۱-انتخاب ۱۱ نفر از اعضای کانون برای عضویت در شورای مرکزی برای مدت یک سال تحصیلی.

تبصره ۱-انتخابات در مجمع عمومی صورت می گیرد.

تبصره ۲-در انتخابات فوق دو نفر علی البدل انتخاب می شوند.

ب-سوال از شورای مرکزی یا مسئول واحدها و نظارت بر فعالیت انها

ح-دریافت گزارش فعالیت سالانه شورای مرکزی و تدوین برنامه ها و اولویت های سالانه کانون

د- تصویب اساسنامه و آیین نامه های داخلی کانون و تغییرات آنها

ه- استیضاح دبیر کانون و رأی گیری مجدد درباره وی به درخواست حداقل یک سوم اعضای شورای مرکزی و شرط بقاء دبیر کانون به دست آوردن اکثریت نسبی آراست.

ز- سیاستگذاری، برنامه ریزی و تدوین طرح جامع قرآن و عترت برای حوزه های مختلف فعالیت کانون

ر- بررسی، تصویب و اختصاص منابع و تأمین امکانات مناسب برای انجام فعالیت‌ها

و- انجام سایر وظایف و امور محوله از سوی شورای مرکزی

تبصره:

مصوبات مجمع عمومی نباید مغایر با اهداف و مصوبات شورای هماهنگی فعالیت‌های قرآنی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی باشد.

ماده ۷- شورای مرکزی کانون

شورای مرکزی متشکل از ۱۱ نفر از اعضاء کانون که طی انتخابات مجمع عمومی کانون به منظور برنامه ریزی و اجرای سیاست ها و الویت های مصوب مجمع عمومی و تصمیم گیری راجع به همکاری کانون با سایر نهادها انتخاب می شوند.جلسات این شورا متناسب با برنامه های پیشنهادی واحدها و به منظور برنامه ریزی موارد خاص با حضور حداقل  ۶ نفر از اعضای شورای مرکزی و به دعوت دبیر کانون یا نائب دبیر کانون و یا مسئول واحد خواهران تشکیل می شود و مصوبات آن با رأی اکثریت نسبی حاضرین معتبر است.

تبصره۱-حضور اعضای دیگر جهت ارائه توضیحات و نظر در جلسات بلامانع است.

تبصره ۲- در اولین جلسه شورای مرکزی کانون اعضای شورا یک نفر را از میان خود به عنوان دبیر انتخاب و به مدیریت فرهنگی معرفی می نماید.

تبصره ۳- در صورتیکه یکی از اعضای شورا سه جلسه متوالی و یا چهار جلسه غیرمتوالی غیبت غیرموجه داشته باشد دبیر کانون می تواند وی را عزل نماید.

پس از عزل فرد خاطی یکی از اعضاء جدید توسط دبیر معرفی و شورا راجع به عضویت وی نظر می دهند.

ماده ۸ – وظایف شورای مرکزی:

انتخاب دبیر و نماینده کانون جهت حضور در مجامع

برنامه ریزی و سیاست گذاری در راستای چشم انداز کانون

برنامه ریزی و عملیاتی نمودن برنامه های پیشنهادی از طرف واحدها

ایجاد هماهنگی بین واحدها و برنامه های پیشنهادی

تشکیل جلسات هفتگی و یا ماهانه جهت تصویب و آسیب شناسی برنامه های کانون، مسائل و مشکلات جاری کانون و اقدام جهت حل و فصل آنها

اجرای مصوبات مجمع عمومی

انجام کلیه امور اجرایی و اداری کانون در چهارچوب مقررات و آیین‌نامه‌های دانشگاه

ارائه گزارش عملکرد سالانه به مجمع عمومی

برنامه‌ریزی و تنظیم تقویم سالیانه فعالیت‌ها و برنامه‌های قرآن وعترت

شرایط عضویت در شورای مرکزی کانون:

۱) دانشجوی دانشگاه ارومیه باشد.

۲)حداقل ۱۴ واحد درسی در مقطع کاردانی و کارشناسی یا حداقل ۶ در مقطع کارشناسی ارشد گذرانده باشد.

۳)حداقل دو نیسال تحصیلی از مدت تحصیل وی باقی مانده باشد.

۴)حداقل معدل وی در نیمسال دوم تحصیلی ۹۱ در دوره ی کاردانی و کارشناسی بیشتر از ۱۲ و در دوره ی کارشناسی ارشد بیشتر از ۱۴ باشد.

۵)ظرف دوسال اخیر در کمیته انضباطی حکم قطعی منجر به محرومیت از تحصیل به مدت یک نیمسال یا بیشتر نداشته باشد.

۶)اعضای شورای مرکزی کانونهای فرهنگی و هنری دیگر، اعضای شورای انجمن های علمی و دانشجویی و نیز اعضای شورای مرکزی تشکل های دانشجویی مجاز به ثبت نام نمی باشند.

۷) یکی از این سه مورد را  دارا باشد:

الف) در مسابقات شهرستانی، دانشگاهی و … در بخش های قرآنی، مذهبی سازمانهای مختلف دارای رتبه باشد.

ب) دارای سطح بالای معرفتی از لحاظ مفاهیم و تفسیر قرآن یا حفظ قرآن(یک جزء و بیشتر) یا معارف مذهبی و یا آشنا با تجوید یا ترتیل یا قرائت قرآن کریم باشد.

ج)عضویت حداقل یک ترمی در شورای مرکزی کانونهای مذهبی یا هیأت مذهبی یا تشکلهای دانشجویی

ماده ۱۰

دبیر کانون عالی ترین مرجع تصمیم گیری در کانون و شورای مرکزی بوده که نصب آن با اکثریت آرای شورای مرکزی برای مدت یک ترم یا یکسال تحصیلی انجام می گردد.

عزل یا برکناری دبیر کانون به پیشنهاد شورای مرکزی حداکثر دو سوم (اعضا صورت می گیرد.)

وظایف و اختیارات دبیر کانون عبارتند از:

الفنظارت بر حسن اجرای اساسنامه و مصوبات شورای مرکزی

بنظارت بر کار مسئولین واحدها و عزل و نصب آنها

جایجاد هماهنگی بین واحدها

د – دریافت پیشنهاد فعالیت ها وتصمیم گیری راجع به آنها و یا ارجاع به شورای مرکزی

ه – مسئولیت امور مالی و انجام امور اداری و حقوقی کانون ( در این زمینه دبیر می تواند

شخصی را به عنوان مسئول مالی کانون منصوب نماید)

و – شرکت در جلسات کمیته قرآنی، شورای هماهنگی کانونها و پیگیری مصوبات آن شورا

ز – برنامه ریزی و اداره جلسات کانون اعم از مجمع عمومی یا شورای مرکزی

ر-ایجاد ارتباط و هماهنگی با مسئولین سایر تشکل ها و نهادها و ارگانهای فرهنگی، مذهبی

ماده ۱۰:

واحدهای کانون عبارتند از:

-۱ واحد تشکیلات

-۲ واحد آموزش

-۳ واحد مراسمات و اردوها

-۴ واحد تبلیغات و سمعی و بصری

ماده ۱۲

وظایف واحد تشکیلات

عضو– تشکیل پرونده مشخصات ومهارت ها و تنظیم ساعات حضور اعضاء

و تهیه اقلام مورد نیاز کانون

و محافظت از اموال کانون

برگزاری کارگاههای آموزشی جذب و سازماندهی اعضاء

ماده ۱۳

وظایف واحد آموزش

برنامه ریزی مسابقات مختلف در زمینه قرآن و عترت با تصویب شورای مرکزی

کلاسها و کارگاههای متنوع آموزشی در زمینه قرآن و عترت(ع) در سطح دانشگاه با تصویب شورای مرکزی

فعالیت های مطالعاتی و تحقیقاتی در زمینه قرآن و عترت(ع) با همکاری همه اعضاء

جزوات و ویژه نامه ها ی آموزشی

مسابقات فرهنگی و کتابخوانی

ماده ۱۴

وظایف واحد مراسمات و اردوها

برنامه ریزی و اجرای مراسم به مناسبتهای مختلف و برگزاری مسابقات در سطح دانشکده  یا دانشگاه به صورت کتبی، شفاهی،پیامکی و اینترنتی با تصویب شورای مرکزی

در برگزاری کلاسهای آموزشی

گزارش کامل از مراسمات و اردوهای برگزار شده

تبصره– مسئولیت برگزاری اردوها با دبیر کانون می باشد اما وی می تواند شخص دیگر را به عنوان مسئول هر اردو تعیین کند.

ماده ۱۵

وظایف واحد تبلیغات و سمعی و بصری

امور تبلیغی واحدهای کانون و انتشار نشریه

در برگزاری نمایشگاه در زمینه قرآن و عترت با همکاری سایر واحدها با تصویب شورای مرکزی

عمومی – ارتباط موثر و تهیه آرشیو فعالیت و گزارش فعالیت های کانون

ماده ۱۶

وظایف واحد سایبری و نشریه و پژوهش:

شرکت اعضاء بخش خود در کارگاه آموزشی نشریات

برنامه ریزی و هماهنگی و مدیریت جهت چاپ نشریه یا ویژه نامه طه (ع) کانون در مناسبات مختلف به صورت مشترک یا مجزا برای برادران و خواهران

تحقیق و مطالعه در جهت بررسی نیازهای قرآنی، مذهبی به روز جامعه دانشگاهی

ماده ۱۷

وظایف واحد خواهران

شرکت در جلسات با هماهنگی دبیر و پیگیری مصوبات شورای مرکزی

تنظیم ساعات حضور خواهران در دفتر کانون

نظارت و مدیریت بر فعالیتهای اعضاء خواهر شورای مرکزی و ثبت فعالیتها در سایت

تشکیل جلسات مخصوص اعضاء خواهر شورای مرکزی و فعال جهت سازماندهی بهترخواهران کانون

هماهنگی با واحد خواهران تشکل ها و کانونهای فرهنگی، مذهبی و سایر نهادها جهت ایجاد ارتباط و برگزاری برنامه های مشترک

ماده ۱۸

مسئولین واحدها موظفند :

ارائه برنامه فعالیت های مندرج در اساسنامه که قید تصویب شورای مرکزی برای آن ذکر شده است و برنامه پیشنهادی به دبیر کانون

ارائه کتبی گزارش جلسات به دبیر کانون برای طرح در شورای مرکزی (فرد مسئول واحد چنانچه در جلسه شورای مرکزی نمی تواند حضور داشته باشد یک نفر را معرفی نماید.)

برنامه ریزی جهت اجرای فعالیت های محوله به نحو احسن

هماهنگ کردن اعضای واحد مربوط و تعیین سرپرست جهت انجام بهتر امور در صورت نیاز

ارائه گزارش فعالیت ها به مجمع عمومی هر دو ماه یکبار

ماده ۱۹

نائب دبیر که توسط دبیر کانون انتخاب می شود، در غیاب دبیر در موارد الف، ه، و، از ماده ۱۰جانشین او بوده و وظیفه بررسی غیبت اعضاء و ارائه نتیجه به مسئول کانون و تهیه صورتحساب با وی است.

ماده۲۰

هریک از دانشجویان دانشگاه ارومیه پس از مطالعه اساسنامه و پذیرش و تکمیل فرم  عضویت با مراجعه به مسئول تشکیلات و تعیین یکی از واحدها جهت فعالیت «عضو کانون » نامیده می شود.

تبصره ۱-اساتید وفارغ التحصیلان دانشگاه ارومیه و کارمندان پس از طی مراحل فوق به عنوان «عضو افتخاری»  پذیرفته می شوند.

تبصره ۲- هر عضو می تواند واحد یا واحدهای دیگر را نیز جهت همکاری انتخاب نماید.

همکاری با این واحدها در صورت نیاز واحدهای مذکور با در نظر گرفتن واحد اصلی ضرورت می یابد.

ماده ۲۱

هر عضو کانون موظف است:

الف– اساسنامه کانون را رعایت نماید.

ب– وظایف محوله در واحد مربوطه به نحو احسن انجام دهد.

ج– به مسئولین واحدها نظرهای اصلاحی خود را ارائه کند.

د– در جلسات مجمع عمومی شرکت کند.

ماده ۲۲

نظارت بر دبیر کانون به صورت عمومی می باشد و اعمال و نظارت از طریق تذکر و استیضاح مطابق ماده ۸ است .

ماده ۲۳

تفسیر اساسنامه به درخواست ۳ نفر از مسئولین واحدها یا ۱۰ نفر از اعضاء با تعین ماده مورد نظرتوسط گروهی متشکل از همه اعضاء شورای مرکزی و یک نفر که خود دبیر کانون می باشد صورت می پذیرد.

ماده ۲۴

درخواست یک دوم اعضای مجمع عمومی جهت تغییر یا اصلاح مواردی از اساسنامه با تعیین مواد تغییر موردنظر طی نامه ای به دبیر کانون اطلاع داده می شودشورای بررسی از۵ نفر(۳) نفر به انتخاب مجمع عمومی، ۱ نفر به انتخاب شورای مرکزی، اعضای آن و دبیر کانون ) تشکیل می گردد و تغییرات باید به تایید مجمع عمومی برسد و نهایتا به تایید کارشناس قرآنی برسد.

ماده ۲۵

چنانچه عضو کانون در چارچوب اساس نامه کانون فعالیت نکند با تصمیم شورای مرکزی کانون عضویت وی لغو خواهد شد.